Дүниежүзілік жабайы табиғат күні (World Wildlife Day) жыл сайын бүкіл әлемде 3 наурызда атап өтіледі. Бұл күнді атап өту туралы шешім 2013 жылғы 20 желтоқсанда БҰҰ Бас Ассамблеясының 68-сессиясында қабылданды.
Бұл күн кездейсоқ таңдалмады: 1973 жылы жабайы фауна мен флора түрлерімен халықаралық сауда туралы Конвенция (СИТЕС) қабылданды.
Дүниежүзілік жабайы табиғат күні жұртшылықтың назарын фауна мен флораның алуан түрлілігі мен сұлулығына аудару, табиғат қорғау қызметінің пайдасы туралы хабардар болуды арттыру үшін өткізіледі. Сонымен қатар, бұл күн экономикалық, экологиялық және әлеуметтік салдары бар жабайы табиғатқа қарсы қылмыстармен күресу қажеттілігін еске салады.

Всемирный день дикой природы (World Wildlife Day) ежегодно отмечается во всем мире 3 марта. Решение праздновать этот день было принято на 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 20 декабря 2013 года.
Дата была выбрана не случайно: в этот день в 1973 году была принята Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры (СИТЕС).
Всемирный день дикой природы проводится, чтобы обратить внимание общественности на многообразие и красоту фауны и флоры, повысить информированность о пользе природоохранной деятельности. Кроме того, этот день напоминает о необходимости борьбы с преступлениями против дикой природы, имеющими далеко идущие экономические, экологические и социальные последствия.